top of page
Vyhledat

Obránce svobody a racionality

Aktualizováno: 3. 9. 2023

Shrnutí 100 citací a citátů z let 2011-2021.


London (United Kingdom) - May 2019

- Při hodnocení politicko-ekonomického stavu mít stále na očích, zdali nedochází k úpadku do totality či vzdalování se od ekonomické svobody. (září 2011)


- Dnešní dluhy jsou zítřejší daně. Odmítám zvyšování daní. (červen 2012)


- Chci snížit míru integrace evropských zemí na stav před podpisem Lisabonské nebo ještě lépe Maastrichtské smlouvy. Současný stav EU je přebyrokratizovaný a stále více lidí jej také začíná chápat jako Svaz evropských socialistických republik. Podle mě by bylo ideální, kdyby celá EU nefungovala jako nyní se vzorovým mikrokosmem Belgie, ale tento mikrokosmos byl nahrazen Švýcarskem. (červen 2012)


- Nebrat peníze důchodcům, protože oni si na penzi spořili celý život. Za předpokladu, že člověk má 40 produktivních let a potom bude 20 let v důchodu, tak aby si zachoval poloviční životní úroveň, na kterou byl zvyklý, tak z každého roku musí odkládat čtvrtinu svého výdělku, čili zhruba současnou míru sociálního pojištění, kdy zaměstnanec z platu odvádí 6 % přímo a 25 % přes svého zaměstnavatele. Je zcela asociální lidem krátit důchody. (červen 2012)


- Jednou historici toto období nazvou „postnormalizací“, kdy se zde exkomunističtí papaláši snažili zavést kapitalismus a demokracii, ale namísto toho zavedli korporátní kapitalismus či „já-na-bráchismus“ a ochlokracii, neboli vládu lůzy. (červen 2012)


- Evropská unie je v současné době jedním z největších nebezpečí pro svobodu občanů evropských zemí a to kvůli vzrůstající míře odosobněného schvalování předpisů bez možnosti dopátrat se, kdo je za co odpovědný a sílícího EURO-nacionalismu a EURO-populismu, což jsou stejně nebezpečné hrozby mezinárodního charakteru jako jejich tradiční formy charakteru národního – nacionalismu a populismu. (červen 2012)


- Úředník přerozdělující veřejné finance je zlákáván ke korupci silou rovnající se množství financí jím přerozdělovaných. (listopad 2012)


- Prosazuji aplikaci postupů z technicko-ekonomické praxe do současné politické praxe nad rámec představ většiny lidí o jejích možnostech a potenciálu vyplývajícího z dosavadní historické zkušenosti. (duben 2013)


- Evropská lidová strana je spolu s evropskými socialisty zodpovědná za současný stav EU, tzn. přebujelou byrokracii, ztrátu konkurenceschopnosti a zadlužení. (říjen 2013)


- Kalousek je historicky největší zadlužovač ČR, protože jako poslanec v dresu KDU-ČSL a TOP 09, aktivně hlasoval v letech 2003 až 2012, pro deficitní rozpočty ČR o celkovém objemu dluhu 1,2 bilionu Kč. (říjen 2013)


- Vy politikům věříte, že jim chcete svěřit více moci a financí? (říjen 2013)


- Žádné startéry ekonomiky nejdou nikde koupit. Snížit daně. Snížit regulace. A podnikatelé vytvoří pracovní místa a zvýší výkonnost ekonomiky. (říjen 2013)


- Prosazuji soutěžní prostředí volného trhu, tzn. „svobodomyslný tvůrčí kapitalismus“ stejně jako každý „podnikatel“. Babiš se ovšem chová jako tzv. „podnikavec“ a prosazuje „kapitalismus korporátní“ a chce vynucenou státní regulací vytvářet penězovody do vybraných firem, v tomto případě do své korporace Agrofert. V roce 2010 proloboval pomocí poslanců ODS a ČSSD povinné přimíchávání biopaliv, které pro ČR bylo závazné až od roku 2020. Na nich tak od občanů jen za minulý rok získal cca 3 miliardy Kč. Další cca 3 miliardy dostal Agrofert v podobě zemědělských dotací, přičemž při obratu cca 112 miliard dosáhl čistého zisku 6 miliard. Bez dotací by tak zisk korporace Agrofert byl na úrovni nuly. Po oslabení svého vlivu v ODS a ČSSD založil politickou divizi Agrofertu, tzv. hnutí ANO 2011, zaštítil se celebritami, vyvěsil 700 billboardů za 3 miliony měsíčně, za 4 miliardy koupil deníky MF DNES, Lidových novin atd. a pro zlepšení své image také „přeplatil“ americkou poradenskou firmu PSB, která dříve radila ČSSD a která jen za rok 2010 od ní brala cca 8 milionů Kč. (říjen 2013)


- Pro Babišovy zaměstnance je určitě pozitivní vidět, že mají zaměstnavatele, který je v současném ekonomickém systému - dušeném vysokými daněmi, regulacemi a dotacemi - schopen jim zajistit práci a finance, nicméně do důsledku vzato je tento jejich zisk na úkor nás všech ostatních, obdobně jako je tomu s podporou fotovoltaických elektráren a „solárními barony“. A to je špatně. Je otázkou zda současný ekonomický systém vůbec dovoluje, v oborech v kterých Babiš podniká, být „panem podnikatelem“ Baťovského typu, který vytváří zisk díky uspokojování, občany svobodně poptávaných služeb. (říjen 2013)


- Čisté tržní prostředí barvu nemá. Směna předmětů a služeb je průhledná. Přimícháváním zelených, rudých a jiných ideologií se volný trh barví pouze do černa. (prosinec 2013)


- Podnikatel omezován regulacemi je nucen k lobbingu silou rovnající se výši ušlého zisku. Podnikavec neomezován regulacemi je zlákáván k lobbingu silou rovnající se výši potenciálního zisku regulacemi vynuceném. (prosinec 2013)


- Získal jsem zkušenosti z oblasti auditů a procesního managementu. Baví mě minimalizace jakékoli byrokracie do účelného rozsahu. (březen 2014)


- Stejně jako většinu Američanů do 35ti let mě oslovuje férové pojetí politiky Ronem Paulem z libertariánského křídla Republikánské strany, jejíž obdobou jsou u nás právě Svobodní. Hrajeme úplně jinou hru než ostatní politické strany. A to nejen na poli evropské integrace. (březen 2014)


- Změňme současný trend kdy se jen zadlužujeme, abychom vynakládali peníze na jalové činnosti bez užitku, kdy žádné problémy prakticky neřešíme, jen je zaházíme penězi, aby se stejně projevili později, ale s o to větší intenzitou. (březen 2014)


- Politická korektnost může škodit svobodě Vašeho života a lidí ve Vašem okolí. (duben 2014)


- Solidarita může být projevena pouze svobodným občanem. Vynucená solidarita je jen forma výpalného. (červenec 2014)


- Zastupitelské funkce mají a mohou být vykonávány paralelně vedle profesního života zdarma s pokrytím nejnutnějších výdajů, tak aby člověk na tyto aktivity také nedoplácel - tzn. Rašínovsky: "Za službu státu se neplatí" (leden 2015)


- Kolik daní platíš, tolik příležitostí pro promrhání a korupci politici mají. (duben 2015)


- Všechno v rámci svobodného rozhodnutí občana, nic mimo svobodné rozhodnutí občana, nic proti svobodnému rozhodnutí občana. (duben 2015)


- Všechno v rámci konkurenčního prostředí, nic mimo konkurenční prostředí, nic proti konkurenčnímu prostředí. (duben 2015)


- Myšlenky jsou mocnější než zbraně. Dovolili jsme i nepřátelům svobody mít myšlenky, proč bychom jim neměli nechat i zbraně? (duben 2015)


- Prosazování svobodného a konkurenčního prostředí by mělo být správně nazýváno anti-korporativismem, protože to je odloučení podnikatelské a vládní moci. (duben 2015)


- Nepřipraveni bránit svobodu a racionalitu civilizace? Připravte se akceptovat tyranii a mysticismy barbarství. (červen 2015)


- NE EUROpanství EUROpánů, ANO Evropanství Evropanů. (březen 2016)


- Německo může být Multikulturalistán. U nás ale pojďme cestou švýcarizace, izraelizace a singapurizace. (květen 2016)


- Islám je opakem svobody. Obhájce svobodného západního světa má stejně blízko ke konstitucionalismu, jako má obhájce nesvobodného islámského světa k sunně. Takzvaný islamismus Saúdské Arábie, Islámského státu, Hammásu, Erdoganovy strany v Turecku či Muslimského bratrstva je čistějším a méně neznečištěným islámem dle Mohammedova vzoru. (květen 2016)


- Jsem pro podněcování změny ve společnosti inteligentní debatou. (květen 2016)


- Věřím, že každý občan svobodné republiky má být jejím politikem i vojákem a za svůj život ji dát na „základních nepodmíněných povinnostech“ cca 2500 hodin svého času. (květen 2016)


- Pokud evoluce a vývoj ve světě půjde cestou, že se například za další dvě generace ze Švédska a z Německa stanou Severo-evropský a Středo-evropský multikulturalistán, respektujme to. Ekonomická i společenská spolupráce je i poté možná, jak ukazuje příklad čínsko-buddhistického Singapuru a jeho účast ve Sdružení národů jihovýchodní Asie – ASEAN s islámskou Malajsií či Indonésií. (květen 2016)


- Inspirujme se Singapurem co nejdříve a navažme stejně jako on nejen bližší bezpečnostně-ekonomickou spolupráci s Izraelem, ale také konfuciánský způsob stabilizující společnost v liberální společnosti s vysokou ekonomickou svobodou. (květen 2016)


- Islámská civilizace může být partnerem naší západní civilizace, ale i za cenu studené války a ekonomických sankcí musí být naší zahraniční politikou zabraňovat pronásledování a utlačování ne-muslimů a žen v islámském světě od Maroka po Indonésii. (květen 2016)


- Síla Západu vychází z celistvosti národů. (září 2016)


- Rozdíl mezi západním a islámským světem: žena je značkou, ne komoditou. (říjen 2016)


- Když je mottem Muslimského bratrstva: „Alláh je naším cílem. Jsme vedeni prorokem. Korán je naším právem. Džihád naší cestou. Zemřít cestou Alláha naší největší nadějí.“, tak mottem Svobodného sourozenectva by mělo být: „Svoboda je naším cílem. Jsme vedeni láskou k pravdě. Vzájemná tolerance naší cestou. Raději zemřít bojem než žít v tyranii.“ (říjen 2016)


- Jsem pragmaticky pro singapurizaci, kdy má stát pod kontrolou výklad islámu i finance muslimů, takže nemohou směřovat na násilný a teroristický džihád. A samozřejmě byrokracie a pomáhání vládní agenturou zničí vitalitu čehokoli a ani mohamedánství není výjimkou. (březen 2017)


- ´Svobodní´ už falešností připomínali EU a mezi důvody volebního krachu a nevolitelnosti ´svobodnými občany´ byl stranický korporativismus kinder-managementu pravicových svazáků, vynucujících individualismus na úkor osobní svobody. Zbývající členové jsou „falešnou salónní pravici“, která ostudně profituje z veřejných financí. Česká pravice si už další Machy a spol nemůže dovolit a Česká republika nesmí skončit v obdobném úpadku jako organizace Svobodní. Říjnový pokus o multi-kulti revoluci oranžového typu výzvou Bartošky a Dyka „Týdny občanského neklidu“ s Krausovou anti-zemanovskou show totiž nebyl poslední. (březen 2017)


- Oceňuji konstruktivní populismus Andreje Babiše, který je prakticky založen na předvolebních průzkumech a hledání výsledku případných ratifikačních referend občanů na to které téma a přizpůsobování se jim, aby se udržel v čele oblíbenosti a moci. Lze mu to mít za zlé? Je to prakticky pro občana rychlejší a levnější než samotná ratifikační referenda v systému přímé demokracie. (březen 2017)


- Není fér, aby byli OSVČ privilegovanou vrstvou. (březen 2017)


- Pro vznik motta „Jsme naše svobody“ mě inspirovala návštěva u symbolu arménského dědictví a vzdoru v Náhorním Karabachu „Jsme naše hory“, kdy pohoří Kavkaz budí respekt a člověk si uvědomuje svoji malost a má tak i svůj silný duchovní rozměr. Křesťanští Arméni jsou díky tomu velkým národem v malém státu a nezaslouženě dlouhodobě opomíjení zbylými členy naší evropské rodiny západní civilizace. Naše svobody by měly být stejně monumentální, chránit nás i my je a být pro nás tím, čím je Kavkaz s Araratem pro Armény. (březen 2017)


- Historicky východní Turecko není Severním Kurdistánem, ale západní Arménií. V turecko-kurdském územním sporu musíme stát na straně Arménie. (březen 2017)


- Prostějovští vojáci ze 601. skupiny speciálních sil Armády České republiky jsou naše vojenská elita. K jejich nasazení v Afghánistánu, v rámci geopolitických šachů velmocí, jsem ale velmi kritický a prestižnější jsou pro mě pořád jejich předchůdci ze 7. holešovského výsadkového pluku. Ten byl elitní jednotkou podřízenou přímo československým vojenským zpravodajcům v 60. letech, který se v roce 1968 odmítl vzdát okupačním silám Varšavské smlouvy a současně navíc plánoval záchranné akce případně unesených vládních činitelů. To byli chlapi a přístup. Jeho štáb byl však pak pro antisovětizaci a nacionalismus v dalších letech rozprášen a pluk se i přesunul z Holešova do Prostějova. Jelikož zastávám Reaganovský postoj „mír skrze sílu“, tak očekávám obdobný postoj v celé naší armádě. A bez tučných příplatků za kompenzaci rizika řádově za 170 tisíc korun měsíčně. Žoldácká mentalita do republikové a republikánské armády svobodných občanů nepatří. (září 2017)


- Do armády by dnes a dalších 7 let měly plynout 4 % HDP, abychom aspoň do roku 2024, kdy oslavíme 25 let v NATO, vyrovnali náš neplněný závazek spojencům v průměrné výši 2 % HDP. Naši republiku tak teď chrání řádově jednodivizní armáda s 20 tisíci vojáky a 10tisícovou zálohou, ale měla by být řádově pětidivizní se 170 tisíci vojáky, 100 tisícovou zálohou a s dvojnásobným počtem těžké techniky. (září 2017)


- Probíhající imigrační vlna mi připomíná úvodní scénáře a mentalitu uprchlických vln takzvaných Palestinců z Izraele do okolních zemí, kteří chtěli nejdříve během černého září v roce 1970 během desetidenní občanské války svrhnout Jordánského krále a kteří pak v roce 1975 v Libanonu rozpumpovali, s podporou extrémních levičáků typu Antifa, patnáctiletou občanskou válku. V Sýrii kvůli nim pak v roce 1976 založili elitní republikánskou gardu chránící ústavní činitele republiky. Nakonec v roce 1991 během okupace Kuvajtu kolaborovali se Saddámovským Irákem a po osvobození jich Kuvajťané statisíce vypakovali ze země a dodnes je nesnáší. (září 2017)


- Protože Arabové říkají, že „neustálá slunečnost tvoří poušť“, možná proto nemají žádné sluníčkářské pravdoláskaře. Protože říkají „líbej ruku, kterou nemůžeš useknout“, respektují jen sílu a odtud se bere ona orientální pohostinnost, ale i proradnost a pokrytectví. Protože říkají „lepší mít dům obklíčen tisíci nepřáteli než mít jednoho v domě“, nesnáší v centru islámského světa existenci státu Izrael. (září 2017)


- Muslimové mohou být dobří lidé, a je to islám, co je zavrženíhodná politická ideologie. Islámský svět je ještě různorodější než západní, a i když se o jeho podobu zabíjí 14 století, tak základ a jádro má v „radikálním islámu“ islamistického mohamedánství reprezentovaného Saúdskou Arábií, kde je Korán její ústavou a dostal ji podle indexu demokracie mezi nejméně demokratické země světa a kde lidé patřící do 13 % světové menšiny ateistů, sekularistů a humanistů trpí nejvíce. (září 2017)


- Neslučitelnost světa západního a islámského spočívá v jádrovém chápání, kdo je suverénem moci – zda svobodný občan, nebo Alláh. Buď volíte svobodu, nebo se podvolíte islámu. (září 2017)


- Burkiny i burky musíme odsoudit morálně i zákonem a zakázat je jako „hadry na otroky“, a ne z důvodu náboženské netolerance či zástupných hygienických důvodů. (září 2017)


- Evropské národy mohou za pár generací skončit jako svobodu milující berberské kmeny (sami si říkající „Ejmazigové“, což znamená svobodní lidé) po islámsko-arabské kolonizaci severní Afriky čili Maghrebu – což v arabštině znamená Západ. (září 2017)


- Dnešní volby a referenda mi připadají stejně zastaralé jako korespondenční šachy. Způsob psaní a nakládání s peticemi pak jako přeposílání řetězových dopisů. Vidím cestu ke stejnému revolučnímu mechanismu v řízení státu, jakým byl například walkman oproti stereu. Dá se to označit za „Občanství 4.0: Datově řízenou správu občanských a veřejných služeb“. (září 2017)


- Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky nevystupuje z rámce digitalizace a elektronizace cca 2 milionů právních předpisů a nemá ambice či odvahu rozšířit tento rámec "správy" i do rámce "vládnutí" - i když je to jednou z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Může tak jen směřovat z byrokracie k "e-byrokracii". (září 2017)


- Způsob evropské integrace od roku 2009, tedy po Lisabonské smlouvě, hodnotím jako slepou uličku s rostoucím europopulismem a euronacionalismem s doprovodnými multikulturními předsudky způsobujícími mimo jiné také islamizaci. (listopad 2017)


- Multikulturní předsudky k muslimským ekonomickým migrantům z Afriky a Blízkého východu jsou také velice nebezpečné samy o sobě a jsou prapříčinou nejen rostoucích útoků nožem v Německu nebo pouličních nepokojů ve Švédsku. Právě multikulturní politická korektnost s úmyslnou slepotou je vedle politického islámu druhou totalitární hrozbou dneška ohrožující svobody jednotlivce. (listopad 2017)


- Musíme respektovat, že stejně jako mají ve svobodě ženy právo na interrupci, tak i státy, ať už dnešní Německo nebo Švédsko, mají právo na interrupci svojí kulturní identity. Stejně tak musí snášet následky, někdy i smrtelné, vlastní neodpovědné kulturní promiskuity. Nemají však právo k tomuto chování nutit nebo svádět ostatní státy s odpovědnou kulturní promiskuitou nebo s věrností jen ke kultuře vlastní a podrobovat je nebezpečí, že i u nich se projeví něco jako syndrom selhání obranyschopnosti státu končící jeho úmrtím. (listopad 2017)


- Záměrem dnešního způsobu evropské integrace možná byla vzájemná interevropská integrace s neuzavřením se ani vůči exotickým neevropským kulturám včetně islámu, ale dnes už je zřejmé, že nedochází k samovolné integraci islamizace, ale k řízené islamizaci integrace, s cílem v příštích generacích vytvořit teokratickou totalitu demografickou proměnou. (listopad 2017)


- Dokument Organizace islámské spolupráce z roku 2000 s názvem „Strategie pro islámskou kulturní akci mimo islámský svět“, uvádí: Demografické složení západních zemí definuje jejich obecné vlastnosti a specifika. Jejich obyvatelstvo se mění a restrukturalizuje se do multi-etnické a multikulturní společnosti. Tím už západní země nebudou nadále zůstávat harmonickými a monolitickými společnostmi definujícími se na základě konkrétní historické, hospodářské, sociální a kulturní linie. Změní se samy o sobě do multietnických, multikulturních a multináboženských společnosti. I když je to nová událost pro Evropu, což vysvětluje její znepokojení nad fenoménem přistěhovalectví na úrovni evropských institucí a svých jednotlivých zemí, je to také jedinečná událost pro islám a islámský svět. (listopad 2017)


- Každý člověk by měl být ´Osoba Samostatně Občansky Činná´ - občan jako jednočlenná politická strana. (prosinec 2017)


- Už nyní bývají v západní Evropě i ve Spojených státech nepohodlné názory označované za nenávistné a strach vyvolávající. Kvůli tomuto pseudo-útlaku jsou dokonce zřizovány „bezpečné prostory“ nicméně na úkor „bezpečného prostoru“ pro ty z nás, kteří zase cenzuru považují za urážlivou. (leden 2018)


- Kandidát na prezidenta ČR Jiří Drahoš mi připomíná to, s čím zápolil disident Havel, když v roce 1963 v Zahradní slavnosti ztělesnil přičinlivého Huga Pludka, který dosáhl společenského vzestupu pomocí dokonalého ovládnutí obsahově vyprázdněných frází a kdy věty a obraty, které dříve měly ideový a revoluční náboj, začaly sloužit už jen pro dokazování konformity s vládnoucím režimem a vyhnutí se skutečné zodpovědnosti. (leden 2018)


- Prosazuji švýcarský model, kde „prezidentské povinnosti“ má každý rok jiný člen, respektive předseda a první mezi rovnými, z jejich zpravidla sedmičlenné vlády a už jich měli od vzniku švýcarské konfederace v roce 1848 kolem 170. Úřad prezidenta vnímám jako přežitý a nástupnický po „královi“ a jeho zrušením můžeme také ušetřit půl miliardy korun ročně. (leden 2018)


- Oceňuji disidenta Havla, autora Moci bezmocných, Zahradní slavnosti, a řadil bych se mezi nositele jeho duchovního odkazu. Nicméně nenalézám moc pozitivního na jeho prezidentské kariéře a jsem často v názorovém střetu s modlářskými „havlisty“ typu Jakuba Jandy, Dominika Feriho nebo nositeli jeho majetkového a nyní kapitalizovaného odkazu. Duchovní odkaz disidenta Havla oceňuje každý obhájce svobodné republiky – u nás i v zahraničí. (leden 2018)


- Opravdu pozor, co je nám vnucováno pod heslem „liberální demokracie“, o níž se nepochybuje a která se s každou dekádou či generací více a více liberalizuje do již dnes často neobhajitelných pozic a absurdit. My jsme „svobodná republika“ a ta se pozná podle toho, že je plná necenzurovaných různorodých názorů včetně konzervatismu, menševického komunismu nebo náboženských obcí uznávajících vzájemnou toleranci. (leden 2018)


- Rozdělenost na „pražskou kavárnu“ a zbytek republiky vidím jako přirozenou a popsal ji pěkně i jeden z prvních sociologů, Ibn Chaldún, v období islámského zlatého věku. Historický proces vývoje lidské civilizace jím byl chápán jako konstantní cyklická změna vlivem interakce dvou skupin: „metropolitní“ – obyvatel měst a chráněných míst s usedlým způsobem života s možností rozvinutí kultury, vědy a civilizace, ale s nízkou solidaritou, soudržností a bojovností, a „venkovské“ – kočovníků a beduínů žijících kočovným a pouštním způsobem života včetně venkovanů, kteří mají drsnou povahu a jsou nepřátelští k civilizaci, ale mají nezkažené ctnosti, kmenovou soudržnost a bojovnost. (leden 2018)


- Pravdu těžíme diskusí. (únor 2018)


- Svobodná republika plná autentických názorů všech občanů včetně nekonformních a nekorektních versus liberální demokracie s názory omezenými multikulturní politickou korektností je boj o svobodu naší doby. Neúspěšné pokusy Jiřího Bartošky s Vojtěchem Dykem nebo Jana Krause a spol. v říjnu 2016 nebyly posledními a „eurosvazáků“ typu Jakuba Jandy a Dominika Feriho je v nejmladší generaci, která mívá sklony pochodovat v ulicích a nastolovat totalitarismus, relativně hodně. (červenec 2018)


- CZexit není systémové řešení a při současném ohrožení západní civilizace je žádoucí EUexit z Evropských zemí. (říjen 2018)


- Neptej se komu chtějí cenzurovat názor. Cenzura hrozí tobě. (listopad 2018)


- Svoboda měla ve 20. století ideální míry dekád 90-60-90. (květen 2019)


- Neoznačujme za fašisty, rasisty a xenofoby ty, kteří se zodpovědně řídí pravidly nulové tolerance k bezpečnostním rizikům. (květen 2019)


- Místo ´Češi si neumí vládnout´ říkejme ´Češi si umí nevládnout´ a chápejme to, že preferují ne-nadvládu a ne-zasahování vůči sobě samým. (květen 2019)


- Svůj postoj bych popsal jako kybernetický občanský humanismus. Tedy republikánství s postupy ze současné technické praxe, které humanitní obory ještě nepřejaly, a neumí proto pojmenovat ani hrozby, takže ani možnosti řešení. (květen 2019)


- Chci maximalizovat moc racionálního pohybu konkrétní osobní identity jednotlivce. (únor 2020)


- Vedle poválečného spořádaného odsunu sudetských Němců docházelo ke zločinnému jednání vlivem rozvráceného stavu státu po šestileté německé totalitní okupaci a vláda zločiny proti Němcům trestala a k soudu se dostalo více než 6 tisíc případů. Nelze srovnávat tyto českou demokratickou vládou stíhané zločiny s německou totalitní systémovou genocidou národů a ras. Morální povinností české vlády by dnes mělo být také ujišťování se, že členové sudetoněmeckého krajanského sdružení nejsou omezování v zachovávání si svých sudetských kulturních tradic s právem na sebeurčení, jako nám blízké etnické menšiny v multikulturně se měnícím politicky korektním Německu. (květen 2020)


- Protože jsme přišli o pohraničí Mnichovskou dohodou čili zradou západních spojenců, tak z důvodu zajištění uznání našich předmnichovských hranic, v prosinci 1943, podepsali Beneš, Ripka a Jan Masaryk Smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik platnou na dalších 20 let Jako malý stát geopolitiku nevytváříme a jen se s ní můžeme lépe nebo hůře vyrovnat a podle mě byl příklon na východ tehdy logický krok a nenastal pokoutně komunisty v roce 1948 či 1946, ale převážil transparentně právě díky nekomunistům v roce 1943. (květen 2020)


- Proti-komunistický odboj stál náš národ příliš mnoho charakterních lidí, než aby to nebylo znát. Kdo měl charakter, šel do boje a oběti na životech byly nesčetné. (květen 2020)


- Chybná linie demokratického vedení změnila evropské společenství z ideového svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vypočítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím. (květen 2020)


- Kolář, Novotný i Hřib podle mě do definice čecháčků svojí anti-havlovskou politikou zapadají, i když se zaštiťují havlovským modlářstvím. Není to ale absurdní. Je to charakteristické. Akcentují až to pozlátko a až plody Havlova disidentství, ze kterého si chtějí ukousnout a kapitalizovat jej. Nikoli jeho vlastní projevy, které z něj udělaly disidenta a které je dnes i obecně žádoucí a díky němuž respekt získal. (květen 2020)


- Porušení článku o „vzájemném respektování své nezávislosti a svrchovanosti, jakož i nevměšování do vnitřních věcí druhého státu“ invazí v srpnu 1968 je sice po válce o generaci pozdější příběh, ale je rozdíl být okupován Německem jako státem, vůči němuž se tisíc let obranou vymezujete, a být okupován Sovětským svazem, jako tehdejším nejtěsnějším spojencem. Na to se nezapomíná a jediná reakce je do budoucna nemožnost jakéhokoli uzavření bližšího spojenectví s Ruskem, i když nám může být v mnoha ohledech sympatické a blízké. Historií jsme poučeni. (květen 2020)


- Vlasovce – jako jednu divizi fašistického tábora, co na vlastní pěst zradila jinou, nelze považovat za součást spojeneckých sil. (květen 2020)


- „Páchání dobra“ nezávisle na ideologii probíhá a je tím prvotním impulzem pro nástup totality jakékoli barvy či masky. S vidinou či zaslepením zářivou vizí jsou pak ustanoveny totalitní praktiky potlačující nekonformnosti, pluralitu a soutěž. Tím pak vzniká živná půda pro onu malost, lokajství a ústupnictví. U nás lidé s těmito charaktery měli ulehčený vzestup navíc díky emigraci elit z charakteristických emigračních vln. Židovské stotisícové vlny v roce 1938. Německé milionové vlny v roce 1945. Pravicové pětadvacetitisícové vlny v roce 1948. Levicové pětasedmdesátitisícové vlny v roce 1968. (květen 2020)


- Vzestupu „malosti“ lze čelit obtížně. Vedle Čechů jsou čecháčci, vedle podnikatelů, jsou podnikavci, vedle lidí žijící pro politiku, jsou lidé žijící z politiky napříč politickým spektrem, vedle úředníků jsou byrokraté, vedle představitelů veřejné správy tzv. „deep state“, nebo vedle vězeňství a zajišťování obrany může vzniknout „vězeňský nebo vojensko-průmyslový komplex“ se svými zájmy. Vedle aktivistů za rovnost pohlaví, ras nebo víry jsou za oběti se vydávající „rent-seekeři“ hledající výhody a renty vybraným „diversity privilege“. A pak tu máme naši justici obecně, čili jak říká Ralf Neder: „Pro právníka obhajujícího veřejný zájem, nebude váš fond nespravedlnosti nikdy prázdný.“ (květen 2020)


- Sociální sítě nejsou pro občany nějaká veřejná, ale pro klienty soukromá takříkajíc „infrastruktura pro myšlenky“. Přirovnal bych je k železniční infrastruktuře v 19. století, a zřejmě budou mít i obdobný vývoj. (říjen 2020)


- S trendem posilování ANO, Pirátů a SPD jsem velmi spokojen a mix jejich programů podle mě zakládá naději na nějakou žádoucí formu „občanského obrození“. (říjen 2020)

- Aktivitě mířící ke změně krajského zřízení na zemské fandím. Bylo kolem stovky moravských zemských hejtmanů od 1298 do 1914 a i za první republiky v roce 1928 zákonem zemi Moravskoslezskou ustavili… Velikostí by země Česká a Moravskoslezská odpovídaly německým a jako silný bonus bych viděl, že bychom se v angličtině mohli nazývat Czechlands místo Czechia. (říjen 2020)


- Aktivity od státem dotovaných neziskovek, včetně politických stran, kdy jde většina peněz na vlastní provoz a zakázky pro firmy kamarádíčků, mi nepřijdou jako projevy humanity velkého ducha, ale jako projevy transformované čecháčkovské malosti na nové podmínky. Vyjádřil bych to pojmem „humaničení“ s fixací na pozlátko, ne na esenci Havlova odkazu. (říjen 2020)


- Financování aparátčíků administrativních aparátů není projevem solidarity ani humanity. Tento zpravidla až „korporátní humanismus“ centrálně řízené solidarity a tzv. občanské společnosti potřebuje konkurenci a oprostit se od zneužívání rovnosti a aktivismu v nactiutrhání – nebál bych se říct – ctnostných občanů vybranou viktimizací a vytváření nového privilegovaného panstva, které můžeme označovat za „menšinstvo“ nebo v USA kvůli BLM přímo „černošstvo“. (říjen 2020)


- Potřebujeme modernizovat náš přístup a realizaci tzv. „evropských hodnot“ židovsko-křesťanské kultury. Jan Patočka ji viděl v souladu antiky, křesťanství i osvícenství a apeloval, že národ by měl bojovat proti úpadkovým tendencím skromností a pokorností. Úpadkové tendence zemí Evropy jsou podle mě díky – v nadsázce řečeno – postižením neskromným a nepokorným „EUtismem“. (říjen 2020)


- Stále více lidí už vnímá, že Evropa a Evropská unie nejsou to samé – že jsou podobně rozdílné jako víra a církev.

Není ani tak žádoucí czexit z Evropské unie – ale EUexit ze zemí Evropy a nastavení racionálnější spolupráce evropských zemí. (říjen 2020)


- Je žádoucí jak decentralizovanější OSN, EUexitová evropská spolupráce a naše nevazalské spojenectví v NATO, tak i dosažení aktuální technické úrovně vědeckotechnického pokroku, tzn. povýšení politiky z úrovně 2.0 na 4.0 a s vytvořením anti-demagogického nástroje „paralelní kyber-polis“ umožňujícího i „bezpečný prostor občana“ ve světě řídícího se umělou inteligencí i nejrůznějšími systémy sociálních kreditů etatismu, korporativismu či klerikalismu, aktuálně již spouštěných v Číně. (září 2021)


- Současná EU je už jen smutným výsledkem spolupráce do aparátizované, čili nežádoucí, formy spolupráce občanů evropských zemí. (září 2021)


- Havel v roce 2009 v Evropském parlamentu upozorňoval, že „Evropa je vlast našich vlastí“, a ne že je to „aparát našich aparátů“. (září 2021)


- Nafukovaný Bartošův výrok mi přijde stejně nekonstruktivně vytržený z kontextu jako Konvičkovo mletí muslimů do masokostní moučky nebo Čunkovo čištění od vředu. Prapůvod obdobných honů na čarodějnice vidím v nepovznesení se nad určitou čecháčkovskou malost, která se u nás historicky rozvinula pobělohorskou, násilnou, na 300 let trvající rekatolizací a vytvořila toto nepůvodní lokajství s denunciantstvím, či-li prospěchářským udavačstvím, dnes přiřaditelné nejvýstižněji ke Kartousovým Českým elfům, Jandovým Evropským hodnotám a podobným, kteří vystupují způsobem, že by mi snad chtěli začít vydávat v nějaké formě výjezdní doložku do ostrakizovaných „dezinformačních zdrojů informací“. (září 2021)


- Na Piráty pohlížím zprava a vidím, že se na evropské i národní úrovni stále více stávají spíše až ideologickým spádovým místem nekultivovaných multikulturních obhájců nějakého „nárokového hédonismu digitální lůzokracie“ a pochodujících v ulicích klidně i s Antifou a vykřikujících hesla ve smyslu „nic než nárok“, a s nějakou genderovou inovací oslovování místo „soudruh komunista“ tak „protidruh piráto“. A v poslední době se i aktivně podílí, vedle zmiňovaného digitálního Hulvátova, i na nějakém digitálním Kocourkově, kdy by mohli jít do sněmovních voleb s jízlivým heslem „programovat stát jako Pražskou dopravu a portál Pražana“. (září 2021)


- Program SPOLU například neobsahuje pojmy humanita, humanizace či humanitární na rozdíl od PirSTANu nebo hnutí ANO, kde se vyskytuje u obou aspoň dvakrát. (září 2021)


- Jsem pro Masarykův národní program, kterým je humanita, projevovaná individuálními občany na základě jejich svědomí a identity. Náš 40-letý pokus realizovat ji efektivněji skrze socialismus a státní aparáty pod vedením KSČ tvořících reálný „totalitarizující se mocenský byrokratický aparát“ jsme si sebekriticky vyvrátili koncem 60. i 80. let a definovali jako kvalitativně nedostatečný s potřebou demokratizace pro uvolnění tvůrčích sil a státního nezasahování do hospodaření podniků. Takže proč se pohybovat nalevo od hospodářsko-společensko-ekologických závěrů a hodnot, ke kterým tehdy došla i samotná KSČ? (září 2021)


- Občané tu nejsou od toho, aby byli infrastrukturou pro valící se nejrůznější etatistické, korporativistické nebo klerikalistické aparáty jedoucích po jejich hlavách a na jimi vynucené daně a poplatky. (září 2021)

82 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page